header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady V sesja Rady Gminy Rzekuń 30.03.2015 r.
V sesja Rady Gminy Rzekuń 30.03.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  V zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. ( poniedziałek) o godz. 16: 00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201,z zaproponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr IV/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”,
9. rozpatrzenie projektu uchwały utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń    i Ławy,
11. rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2014 rok,
12. rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok,
13. rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2014 rok,
14. rozpatrzenie  sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP  z terenu gminy za 2014 rok,
15. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2014 roku,
16. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2014 r.
17. interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
18. odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
19. wolne wnioski i informacje,
20. zakończenie obrad.

Protokół nr IV/2015 dostępny jest do wglądu w pokoju nr 202 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji RG Rzekuń odbędzie się w dniu 26 marca br. (czwartek) o godz. 16:00.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół z sesji: protok_____5_30_03_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:42:10, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

25-03-2015 r., 13:43:01, Emilia Bloch, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości