header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady Zawiadomienie na IV sesję Rady Gminy Rzekuń 10.02.2015 r.
Zawiadomienie na IV sesję Rady Gminy Rzekuń 10.02.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje IV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r.  o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu, pok. 201 przy ul. Kościuszki 33, z zaproponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udostępnienia siłowni zewnętrznej w Borawem,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ławy, Tobolice, Teodorowo,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
10. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
11. interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
12. odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
13. wolne wnioski i informacje,
14. zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Rzekuń odbytego w dniu 30 grudnia 2014 r. dostępny jest do wglądu od dnia 2.02-10.02.2015 r. w pok. nr 202 w godzinach pracy Urzędu.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 09 lutego ( poniedziałek ) o godz. 16:00.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Historia dokumentu
02-02-2015 r., 13:28:04, Emilia Bloch
  • zmiana tekstu wstępnego.

02-02-2015 r., 13:26:55, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości