header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady III sesja Rady Gminy Rzekuń 30.12.2014 r.
III sesja Rady Gminy Rzekuń 30.12.2014 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje III zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się 30 grudnia 2014 r.  o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu, pok. 201 przy ul. Kościuszki 33, z zaproponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznej składki członkowskiej Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu "Związek Kurpiów",
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rzekuń na lata 2015-2024,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok,
11. interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
12. odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
13. wolne wnioski i informacje,
14. zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Rzekuń odbytego w dniu 12 grudnia 2014 r. dostępny jest do wglądu od dnia 23.12-30.12.2014 r. w pok. nr 202 w godzinach pracy Urzędu.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 grudnia (poniedziałek) o godz. 16:00.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół z sesji: protok_____3_30_12_2014.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:48:49, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego.

02-02-2015 r., 13:28:47, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości