header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXX zwyczajna sesja Rady Gminy
XXX zwyczajna sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email

30 maja 2008 roku, godz. 1000, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Rzekuń.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi szkół i Przedszkoli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach na terenie gminy Rzekuń.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Czarnowiec, Tobolice.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójt Gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i uznania jej za zbędną.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne związane z budową hal sportowych i przebudową dróg gminnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Goworowo - Tomasze - Daniszewo - Drwęcz".
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - od dr. Wojewódzkiej 627 - Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka".
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady właściwych do dokonywania czynności związanych z wystawianiem polecenia służbowego przewodniczącemu Rady.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Wolne wnioski i informacje.


Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu w budynku Urzędu Gminy Rzekuń, pokój nr 13 w dniach od 21 do 29 maja 2008 roku.
Historia dokumentu
28-05-2008 r., 10:26:09, Tomasz Majewski
 • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Gmina Rzekuń pozyskała kolejne środki zewnętrzne. Samorząd znalazł się wśród beneficjentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymał wsparcie finansowe na rozbudowę ul. Polnej w Laskowcu. Wójt Gminy Bartosz Podolak podpisał już stosowną umowę w tej sprawie.

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości