XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Drukuj

28 kwietnia 2008 roku, godz. 1300, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy (przedstawiciela Wójta) między sesjami.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy oraz opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji.
  • yjaśnienia Wójta Gminy - dyskusja
  • Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Przedszkola w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Gimnazjum w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Drwęczy.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Borawem.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Laskowcu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Ołdakach.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Dzbeninie.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Wolne wnioski i informacje.
Historia dokumentu
18-04-2008 r., 12:36:00, Tomasz Majewski
 • zmiana tytułu.

18-04-2008 r., 12:35:20, Tomasz Majewski, archiwum
 • dodanie artykułu.