header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy
XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email

28 kwietnia 2008 roku, godz. 1300, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy (przedstawiciela Wójta) między sesjami.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy oraz opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji.
  • yjaśnienia Wójta Gminy - dyskusja
  • Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Przedszkola w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Gimnazjum w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Drwęczy.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Borawem.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Laskowcu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Ołdakach.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Dzbeninie.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Wolne wnioski i informacje.
Historia dokumentu
18-04-2008 r., 12:36:00, Tomasz Majewski
 • zmiana tytułu.

18-04-2008 r., 12:35:20, Tomasz Majewski, archiwum
 • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Obwieszczenie dotyczy wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C” na terenie województwa mazowieckiego”.

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości