XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Drukuj

29 lutego 2008 roku, godz. 1000, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

 • Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007 - 2011.
  Załączniki:projekt.26.2008.2.pdf,projekt.26.2008.2.zal.pdf

 • Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Rzekuń do roku 2011 i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzekuń do 2011 roku.
  Załączniki:projekt.26.2008.4.pdf,projekt.26.2008.4.zal1.pdf,projekt.26.2008.4.zal2.pdf

 • Przyjecie sprawozdania z realizacji uchwały za 2007 rok Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

 • Przyjecie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2007 r.
  Załączniksprawozdanie.26.2008.1.pdf

 • Przyjecie sprawozdania z działalności ZGK za 2007 rok.

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności biblioteki za 2007 rok.

 • Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP oraz jednostek OSP z terenu gminy.

 • Przyjecie informacji z realizacji inwestycji i wydatków finansowych pn. "Budowa hal sportowych w miejscowości Rzekuń i Ołdaki za lata 2006 i 2007".

 • Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków finansowych nie objętych przetargiem pn. Budowa hali sportowej w Rzekuniu i sali gimnastycznej w Ołdakach.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  Załącznik:projekt.26.2008.1.pdf

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Tobolice i Ławy.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
  Załącznik:projekt.26.2008.3.pdf

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

 • Interpelacje , wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 • Wolne wnioski i informacje.

Historia dokumentu
25-02-2008 r., 09:35:41, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

21-02-2008 r., 12:44:56, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana treści.