header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy
XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email

29 lutego 2008 roku, godz. 1000, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

 • Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007 - 2011.
  Załączniki:projekt.26.2008.2.pdf,projekt.26.2008.2.zal.pdf

 • Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Rzekuń do roku 2011 i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rzekuń do 2011 roku.
  Załączniki:projekt.26.2008.4.pdf,projekt.26.2008.4.zal1.pdf,projekt.26.2008.4.zal2.pdf

 • Przyjecie sprawozdania z realizacji uchwały za 2007 rok Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

 • Przyjecie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2007 r.
  Załączniksprawozdanie.26.2008.1.pdf

 • Przyjecie sprawozdania z działalności ZGK za 2007 rok.

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności biblioteki za 2007 rok.

 • Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP oraz jednostek OSP z terenu gminy.

 • Przyjecie informacji z realizacji inwestycji i wydatków finansowych pn. "Budowa hal sportowych w miejscowości Rzekuń i Ołdaki za lata 2006 i 2007".

 • Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków finansowych nie objętych przetargiem pn. Budowa hali sportowej w Rzekuniu i sali gimnastycznej w Ołdakach.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  Załącznik:projekt.26.2008.1.pdf

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Tobolice i Ławy.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
  Załącznik:projekt.26.2008.3.pdf

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

 • Interpelacje , wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 • Wolne wnioski i informacje.

Historia dokumentu
25-02-2008 r., 09:35:41, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

21-02-2008 r., 12:44:56, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości