XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Drukuj

18 stycznia 2008 r., godz. 1000, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:
  • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Rzekuń.

  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2008 rok.

  • Rozpatrzenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

  • Interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

  • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

  • Wolne wnioski i informacje.

Historia dokumentu
15-01-2008 r., 08:53:56, Tomasz Majewski
  • dodanie artykułu.