XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Drukuj

14 grudnia 2007 r., godz. 1000, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:
 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulic w miejscowości Rzekuń.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

 • Interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 • Wolne wnioski i informacje.

Wnioski i opinie komisji:wnioski.23.2007.pdf
Historia dokumentu
13-12-2007 r., 14:30:37, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

06-12-2007 r., 11:06:40, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana treści.