header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm., rozdział 3, Art. 11b:Sesja Rady Gminy

  1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
  2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
  3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.


X sesja Rady Gminy Rzekuń 24.09.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  X zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 24 września 2015 r.  (czwartek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
IX sesja Rady Gminy Rzekuń 28.08.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  IX zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r.  (piątek) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
VIII sesja Rady Gminy Rzekuń 22.07.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje VIII nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r.  (środa) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
VII sesja Rady Gminy Rzekuń 23.06.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  VII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r.  (wtorek) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy  ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
VI sesja Rady Gminy Rzekuń 27.05.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )  Przewodniczący Rady zwołuje VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. ( środa) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr V/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia XXV rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rzekuń a Miastem Ostrołęka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rzekuń,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły Stare, Czarnowiec, Dzbenin, Ławy, Tobolice,
9. wolne wnioski i informacje,
10. zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

 

Protokół z sesji: protok_____6_27_05_2015.pdf

 
V sesja Rady Gminy Rzekuń 30.03.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  V zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. ( poniedziałek) o godz. 16: 00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201,z zaproponowanym porządkiem obrad:

 

Więcej…
 
Zawiadomienie na IV sesję Rady Gminy Rzekuń 10.02.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje IV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r.  o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu, pok. 201 przy ul. Kościuszki 33, z zaproponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
III sesja Rady Gminy Rzekuń 30.12.2014 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje III zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się 30 grudnia 2014 r.  o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu, pok. 201 przy ul. Kościuszki 33, z zaproponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznej składki członkowskiej Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu "Związek Kurpiów",
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2015 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rzekuń na lata 2015-2024,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2015 rok,
11. interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
12. odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i sołtysów,
13. wolne wnioski i informacje,
14. zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Rzekuń odbytego w dniu 12 grudnia 2014 r. dostępny jest do wglądu od dnia 23.12-30.12.2014 r. w pok. nr 202 w godzinach pracy Urzędu.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 grudnia (poniedziałek) o godz. 16:00.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół z sesji: protok_____3_30_12_2014.pdf

 
II sesja Rady Gminy Rzekuń 12.12.2014 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje II zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r.  o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu, pok. 201 przy ul. Kościuszki 33, z zaproponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
Postanowienie Nr 32/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce PDF Drukuj Email

Postanowienie Nr 32/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rzekuń w celu złożenia ślubowania przez Radnych Gminy Rzekuń oraz przez Wójta Gminy Rzekuń wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 22
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego ws. "Budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie budowy 7 odcinków danej linii.

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości