Uchwała Nr XLIX/295/2018 Drukuj

Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rady Gminy Rzekuń w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1531/17 w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Rzekuń nr XXXIV/226/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016

Treść uchwały: XLIX.295.2018.pdf


Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Edward Gryczka
Wprowadził(a) do BIP:Emilia Bloch
Data wytworzenia:18.07.2018 r. 09:36:45
Historia dokumentu
18-07-2018 r., 09:29:03, Emilia Bloch
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

18-07-2018 r., 09:28:54, Emilia Bloch, archiwum
  • dodanie artykułu.