header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr IV/33/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/32/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/31/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Rzekuń ze Stowarzyszenia "Związek Kurpiów"

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/30/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2019 rok

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/29/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2019 rok

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/28/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/27/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie harmonogramu realizacji działań dla Gminy Rzekuń w latach 2019-2021 wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/26/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/25/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Więcej…
 
IV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 1500.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 79

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości