header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr IV/26/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy

Więcej…
 
Uchwała Nr IV/25/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Więcej…
 
IV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 1500.

Więcej…
 
Uchwała Nr III/24/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Więcej…
 
Uchwała Nr III/23/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata 2019-2029

Więcej…
 
Uchwała Nr III/22/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa

Więcej…
 
Uchwała Nr III/21/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok

Więcej…
 
Uchwała Nr III/20/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 

Więcej…
 
Uchwała Nr III/19/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat

Więcej…
 
Uchwała Nr III/18/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 78

Czy wiesz, że...

Urząd Gminy w Rzekuniu informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. wnioski na dowody osobiste będą przyjmowane tylko do godz. 1130. Od 4 marca 2019 r. będzie możliwe składanie wniosków o wydanie e-dowodu.

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości