header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała nr XV/97/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Więcej…
 
Uchwała nr XV/96/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XV/96/2019  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Laskowiec, Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin

Więcej…
 
Uchwała nr XV/95/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XV/95/2019  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Tobolice

Więcej…
 
Uchwała nr XV/94/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XV/94/2019  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r.w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"

Więcej…
 
Uchwała nr XV/93/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XV/93/2019  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie  wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Więcej…
 
Uchwała nr XV/92/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XV/92/2019  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady

Więcej…
 
XV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00.

Więcej…
 
Uchwała nr XIV/91/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok

Więcej…
 
Uchwała nr XIV/90/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Więcej…
 
Uchwała nr XIV/89/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 82

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości