header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała nr IX/68/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Więcej…
 
Uchwała nr IX/67/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku remizo-świetlicy w msc. Zabiele

Więcej…
 
Uchwała nr IX/66/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania

Więcej…
 
Uchwała nr IX/65/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała nr IX/64/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Więcej…
 
Uchwała nr IX/63/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała nr IX/62/2019 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z wykonania budżetu za 2018 rok

Więcej…
 
Uchwała nr IX/61/2019 PDF Drukuj Email

UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Rzekuń za rok 2018

Więcej…
 
Uchwała nr IX/60/2019 PDF Drukuj Email

UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania

Więcej…
 
X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 05 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 08:00.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 79

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości