header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr XLVI/284/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVI/284/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVI/283/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVI/283/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVI/282/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVI/281/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Więcej…
 
XLVI sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję  XLVI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
Uchwała Nr XLV/280/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLV/280/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr XLV/279/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLV/279/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Laskowiec

Więcej…
 
Uchwała Nr XLV/278/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLV/278/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr XLV/277/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

Więcej…
 
XLV sesja Rady Gminy Rzekuń 28.02.2018 r. PDF Drukuj Email

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm. ) Przewodniczący Rady zwołuje  XLV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r.  (środa) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 78

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości