header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr XLIX/295/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLIX/295/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rady Gminy Rzekuń w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1531/17 w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Rzekuń nr XXXIV/226/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016

Więcej…
 
XLIX nadzwyczjna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 15:20.

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVIII/294/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/223/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVIII/293/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVIII/292/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVIII/291/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Więcej…
 
Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2018 r. PDF Drukuj Email

Edward Gryczka e_gryczka_04_2018.pdf
Przewodniczący Rady Gminy

Więcej…
 
XLVIII sesja Rady Gminy Rzekuń 27.06.2018 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm. ) zwołuję  XLVIII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r.  (środa) o godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVII/290/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec

Więcej…
 
Uchwała Nr XLVII/289/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminą Rzekuń i Miastem Ostrołęka

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 78

Czy wiesz, że...

Urząd Gminy w Rzekuniu informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. wnioski na dowody osobiste będą przyjmowane tylko do godz. 1130. Od 4 marca 2019 r. będzie możliwe składanie wniosków o wydanie e-dowodu.

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości