header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr LXI/253/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/253/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/252/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/252/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w 2010 r.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/251/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/251/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w 2010 r.

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/250/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LX/250/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/249/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LX/249/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Czarnowiec, Laskowiec.

Więcej…
 
Uchwała Nr LIX/248/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LIX/248/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Więcej…
 
Uchwała Nr LIX/247/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LIX/247/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ławy.

Więcej…
 
Uchwała Nr LIX/246/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LIX/246/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Więcej…
 
LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email

28 września 2010 roku, godz. 1400, sala konferencyjna UG Rzekuń

Więcej…
 
LXII sesja Rady Gminy zwołana na wniosek grupy radnych PDF Drukuj Email

7 września 2010 roku, godz. 1100, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy.

  • Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.

  • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

  • Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

  • Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

  • Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

  • Wolne wnioski i informacje.

 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 76 z 91
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości