header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr LXII/258/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXII/258/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/257/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/257/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/256/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/256/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/255/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/255/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia gminy Rzekuń do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Więcej…
 
Uchwała LXI/254/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała LXI/254/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/253/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/253/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/252/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/252/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w 2010 r.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/251/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LXI/251/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w 2010 r.

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/250/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LX/250/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/249/2010 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr LX/249/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Czarnowiec, Laskowiec.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 71 z 86
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości