header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr III/13/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec, Rzekuń, Zabiele

Więcej…
 
Uchwała Nr III/12/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Więcej…
 
Uchwała Nr III/11/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzekuń oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzekuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Więcej…
 
III zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1500.

Więcej…
 
Uchwała Nr II/10/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LII/306/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Więcej…
 
Uchwała Nr II/9/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok

Więcej…
 
Uchwała Nr II/8/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Więcej…
 
Uchwała Nr I/7/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Więcej…
 
Uchwała Nr I/6/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr I/5/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 79

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości