header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
I sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rzekuń na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33.

Więcej…
 
Uchwała Nr LII/306/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LII/306/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 04 październik 2018 r. w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Więcej…
 
LII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń 04.10.2018 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje LII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 04 października 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Więcej…
 
Uchwała Nr LI/305/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LI/305/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Więcej…
 
LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń 10.09.2018 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm. ) zwołuję  LI nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

Więcej…
 
Uchwała Nr L/304/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr L/304/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie- etap II

Więcej…
 
Uchwała Nr L/303/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr L/303/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Rzekuń na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem  niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr L/302/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr L/302/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr L/301/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr L/301/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 lipca 2018 r. na uchwałę Rady Gminy Rzekuń Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz  z odpowiedzią na skargę

Więcej…
 
Uchwała Nr L/300/2018 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr L/300/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania skargi na działalność Wójta Gminy do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 78

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości