header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała nr LIX/452/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/452/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/451/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/451/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/450/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/450/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/449/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/449/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/448/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/448/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/447/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/447/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy Rzekuń XLVI/350/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/446/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/446/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/445/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/445/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych – drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 503/13 o pow. 0,0356 ha, 503/15 o pow. 0,0899 ha położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/444/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/444/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 60/5 o pow. 0,1284 ha położonej w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/443/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LIX/443/2023 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 107
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości