header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała Nr LXIV/487/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/487/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/486/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/486/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/485/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/485/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/484/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/484/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/483/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/483/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/482/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/482/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/481/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/481/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/480/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/480/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/479/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/479/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.

Więcej…
 
LXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023,  nr LXII/2023, nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń    własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025;
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2022 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 110
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Urząd Gminy w Rzekuniu będzie nieczynny. Dzień ten został wprowadzony Zarządzeniem Nr 146/2021 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu jako dzień wolny od pracy, w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku.

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości