header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Uchwała nr XLII/320/2021 PDF Drukuj Email

 Uchwała nr XLII/320/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Rzekuń współpracy z Gminą Zarszyn, położoną w powiecie sanockim, województwie podkarpackim

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/319/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/319/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie  przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/318/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/318/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie  określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/317/2021 PDF Drukuj Email

 Uchwała nr XLII/317/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Rzekuniu

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/316/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/316/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu "Senior+" w Rzekuniu stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/315/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/315/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i  konserwacyjnych pomników przyrody

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/314/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/314/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/313/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/313/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/183/2020 Rady Gminy w Rzekuniu w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/312/2021 PDF Drukuj Email


 Uchwała nr XLII/312/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała nr XLII/311/2021 PDF Drukuj Email

Uchwała nr XLII/311/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Piotrówka

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 97
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości