Zapytanie cenowe na zorganizowanie 3 pikników równościowych Drukuj
Autor (źródło): Katarzyna Brzuzy   
poniedziałek, 14 stycznia 2013 13:54, 1908 odsłon

 

 

 

 

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro (netto) na wybór oferty na zorganizowanie pikników równościowych w wybranych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Rzekuń, zgodnych z załącznikiem nr 1 do zapytania cenowego w projekcie pt. "Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

zapytanie_cenowe_3_pikniki_rownosciowe.pdf

ogloszenie_o_zmianie_zapytania_cenowego_pikniki.pdf

wyjaśnienie treści zapytania cenowego: wyjasnienie_do_Wykonawcow.pdf

wyjaśnienie treści zapytania cenowego II: wyjasnienie_do_Wykonawcow_II.pdf

Historia dokumentu
18-01-2013 r., 09:22:41, Katarzyna Brzuzy
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

16-01-2013 r., 12:43:59, Katarzyna Brzuzy, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2013 10:22