header image
Strona główna Projekty POKL Prawo jazdy kat. B Nabór kandydatów/ek na bezpłatny kurs prawa jazdy
Nabór kandydatów/ek na bezpłatny kurs prawa jazdy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Natalia Majewska   
piątek, 31 sierpnia 2012 12:26, 1972 odsłon

 

 

Nabór kandydatów/ek na bezpłatny kurs prawo jazdy kat. B w ramach realizowanego projektu "Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń"

Z dniem 3 września 2012 r. gmina Rzekuń ogłasza nabór do projektu: "Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń" - Prawo Jazdy kat. B

Osoby fizyczne ubiegające się o udział w Projekcie powinny:

  1. zamieszkiwać na terenie gminy Rzekuń, w powiecie ostrołęckim, woj. mazowieckie.
  2. posiadać status osoby bezrobotnej tj. pozostającej w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
  3. mieć ukończone 18 lat,

Kandydaci powinni przedstawić i udokumentować spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do Projektu poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych, na które składają się:

  1. formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1,
  2. kserokopia dowodu osobistego,
  3. zaświadczenie/oświadczenie o zameldowaniu,
  4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej,
  5. oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 15 kandydatów, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 3 września do 31 października 2012 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu, w Biurze Projektu pokój nr 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, z dopiskiem na kopercie "Zgłoszenie do projektu Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń".

Formularz rekrutacyjny: za__._1_Formularz_rekrutacyjny.pdf.pdf

Oświadczenie: za__._2__Oswiadczenie.pdf.pdf

Regulamin udziału w projekcie: Regulamin_rekrutacji_kandydat__w.pdf.pdf

Historia dokumentu
31-08-2012 r., 14:18:30, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

31-08-2012 r., 14:10:37, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tytułu.

Poprawiony: piątek, 31 sierpnia 2012 13:18
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości