header image
Strona główna Projekty POKL Aktywna Gmina Rzekuń I Nabór kandydatów do projektu „Aktywna Gmina Rzekuń I” - prawo jazdy kat. „C”
Nabór kandydatów do projektu „Aktywna Gmina Rzekuń I” - prawo jazdy kat. „C” PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Joanna Wołynek   
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 10:27, 2175 odsłon

 

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. Gmina Rzekuń ogłasza nabór do projektu: "Aktywna Gmina Rzekuń I" – prawo jazdy kategorii „C”

Osoby fizyczne ubiegające się o udział w Projekcie powinny:

1) zamieszkiwać na terenie gminy Rzekuń, w powiecie ostrołęckim, woj. Mazowieckie.

2) posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej tj. pozostającej w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

3) mieć ukończone 18 lat,

4) posiadać prawo jazdy kategorii „B”.

Kandydaci powinni przedstawić i udokumentować spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do Projektu poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych, na które składają się:

1) formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1,

2) kserokopia dowodu osobistego,

3) kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii „B”,

4) zaświadczenie/oświadczenie o zameldowaniu,

5) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotnej,

6) oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 15 kandydatów, w tym 3 kobiety i 12 mężczyzn.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 2 kwietnia do 25 maja 2012 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu, w Biurze Projektu pokój nr 20 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do projektu Aktywna Gmina Rzekuń I”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 29 761 73 01 wew. 141.

Regulamin_rekrutacji_kandydat__w_do_projektu.pdf

Formularz_rekrutacyjny.pdf

oswiadczenie.pdf

Historia dokumentu
02-04-2012 r., 11:57:08, Agnieszka Chełstowska-Wierzba
  • zmiana tekstu wstępnego.

02-04-2012 r., 11:49:15, Joanna Wołynek, archiwum
  • zmiana treści.

Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 10:57
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości