Zawiadomienie, obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń Drukuj

Wójt Gminy Rzekuń zawiadamia oraz obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku Pełnomocnika Ryszarda Zieja działającego w imieniu Gminy Rzekuń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem dwóch otworów studziennych dla potrzeb realizacji ujęcia wodociągowego w miejscowości Dzbenin, na działce ew. nr 295/1, obręb Dzbenin, gmina Rzekuń."

Zawiadomienie__Obwieszczenie.pdf1.pdf

Historia dokumentu
12-09-2022 r., 15:13:10, Katarzyna Siok
  • dodanie artykułu.