Decyzja Starosty Ostrołęckiego Drukuj

Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 121/1 o pow. 0,6440 ha, położonej w miejscowości Dzbenin gm. Rzekuń.

Decyzja_Starosty_Ostroleckiego.pdfHistoria dokumentu
12-11-2019 r., 13:28:03, Sylwia Chlewicka
  • dodanie artykułu.