OBWIESZCZENIE Drukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) podaje się do publicznej wiadomości informację Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 4 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Treść obwieszczenia: obwieszczenie_o_obwodzie_2019.pdf

Historia dokumentu
06-09-2019 r., 08:41:11, Agnieszka Górska
  • dodanie artykułu.