header image
Strona główna Prawo lokalne Obwieszczenia
Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu PDF Drukuj Email

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Więcej…
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "rozbudowę drogi powiatowej Nr 2588W Dzbenin-Tobolice w km 2+350 - 2+500".

Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie  "KORMORAN" 07-440 Goworowo ul. Szkolna 8 (obwód nr 90)


treść obwieszczenia: doc20190116110303083459.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 35

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości