header image
Strona główna Prawo lokalne Informacje Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
czwartek, 01 lipca 2010 14:52, 3586 odsłon

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu, pokój 22 w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rzekuń.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2010 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń, 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2010 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rzekuń.

Materiały informacyjne dot. studium:

* "Kierunki" i "uwarunkowania" spakowane są w wieloczęściowe archiwa ZIP. Do ich otwarcia koniecznym jest pobranie wszystkich części do jednego katalogu i rozpakowanie programem archiwizującym np. 7-zip.

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Rzekuń, Bogusław Tyszka
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Teresa Łępicka
Wprowadził(a) do BIP:Tomasz Majewski
Historia dokumentu
07-09-2010 r., 10:07:58, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

07-09-2010 r., 10:07:06, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana treści.

Poprawiony: wtorek, 07 września 2010 10:07
 

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości