header image
Strona główna Prawo lokalne Informacje Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
poniedziałek, 25 marca 2019 12:15, 156 odsłon

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie.

Gmina Rzekuń, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Treść ogłoszenia o naborze: ogloszenie_o_naborze_na_partnera.pdf

Formularz zgłoszeniowy: formularz_nabor.odt, formularz_nabor.pdfHistoria dokumentu
25-03-2019 r., 12:30:36, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

25-03-2019 r., 12:29:41, Tomasz Majewski, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 12:30
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości