header image
Strona główna Prawo lokalne Informacje Uproszczony Plan Urządzenia Lasu
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LAS-PROJEKT s.c.   
wtorek, 01 sierpnia 2017 15:06, 438 odsłon

Firma LAS-PROJEKT s.c. zgodnie z umową nr 86/2017 z 15 maja 2017 r., zawartą z Powiatem Ostrołęckim zawiadamia o rozpoczęciu prac związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Rzekuń.

Od dnia 1 sierpnia do 15 września 2017  r. planuje przeprowadzić na terenie miejscowości Czarnowiec, Dzbenin, Ławy prace terenowe.

Po tym terminie na okres 60 dni w Urzędzie Gminy wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Pracami urządzeniowymi zostaną objęte grunty ujawnione w powszechnej ewidencji gruntów jako użytki Ls oraz grunty spełniające wymagania art. 3 pkt 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.)
Osoby do kontaktu z ramienia wykonawcy:
Artur Sobeczek tel. 502 353 449
Paweł Pszczółkowski tel. 502 445 629

Historia dokumentu
01-08-2017 r., 15:17:08, Adam Czartoryski
  • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości