Dotacje unijne dla Gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Agnieszka Chełstowska-Wierzba   
piątek, 16 września 2011 09:37, 2245 odsłon

Projekt złożony przez Gminę Rzekuń do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" uzyskał pozytywną oceną Komisji Oceny Projektów Systemowych. Projektem zostanie objęte 269 uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Rzekuń w zakresie indywidualizacji procesu nauczania.

Historia dokumentu
16-09-2011 r., 19:37:11, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego.

16-09-2011 r., 09:39:44, Agnieszka Chełstowska-Wierzba, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: piątek, 16 września 2011 19:37