header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Zaliczka alimentacyjna Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
piątek, 22 lutego 2008 08:39, 3489 odsłon

W przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego (w jej wyniku nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy):

  1. komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności,
  2. organ właściwy dłużnika (wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. Jednocześnie informuje sąd o wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
  3. komornik, nie rzadziej niż co pół roku, przekazuje prezesowi sądu informacje o działaniach podejmowanych w toku postępowań prowadzonych przeciwko osobom zobowiązanym do alimentacji i do zwrotu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
  4. ośrodek pomocy społecznej, na wniosek organu właściwego dłużnika, przeprowadza wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

  1. zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
  2. występuje, w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub odmowy podjęcia prac organizowanych na zasadach robót publicznych lub uchylania się od nich, Ośrodek informuje podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w wymienionym wyżej przypadku może skierować do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny będzie musiał zwrócić kwotę wypłaconej zaliczki powiększonej dodatkowo o 5 %.

Oprócz wypłacania zaliczek alimentacyjnych, Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, na które składa się:

  1.  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych,
  2. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce w zakresie przedstawienia informacji o możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
  3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika, występowanie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
Historia dokumentu
22-02-2008 r., 07:44:25, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości