header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Zaliczka alimentacyjna
Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
piątek, 22 lutego 2008 08:39

W przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego (w jej wyniku nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy):

  1. komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności,
  2. organ właściwy dłużnika (wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji. Jednocześnie informuje sąd o wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
Więcej…
 
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
piątek, 22 lutego 2008 08:28

Gdy wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny nie zachodzi konieczność dołączania ich powtórnie dla potrzeb zaliczki alimentacyjnej.

  1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się;
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek osoby uprawnionej;
  3. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu rodzica osoby uprawnionej;
  4. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej;
Poprawiony: piątek, 22 lutego 2008 08:36
Więcej…
 
Wysokość zaliczki alimentacyjnej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 21 lutego 2008 12:03

Jeżeli dochód netto w rodzinie nie przekracza 583 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

  • 170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
  • 120 zł na dziecko (170 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Jeżeli dochód netto w rodzinie nie przekracza 291,50 zł. na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy zasądzonymi, a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

Poprawiony: czwartek, 21 lutego 2008 12:28
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Urząd Gminy w Rzekuniu będzie nieczynny. Dzień ten został wprowadzony Zarządzeniem Nr 146/2021 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu jako dzień wolny od pracy, w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku.

Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości