header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Wzory formularzy
Wzory formularzy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 02 lipca 2008 09:05, 13958 odsłon

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły:

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej:

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop  wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania  w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego:

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych:

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni  tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym:

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania:

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczenie potwierdzające prawdziwość informacji zawartych m.in. w formularzach:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego):

Zaświadczenie o dochodzie do świadczeń z pomocy społecznej:

Wykaz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie do ŚDS:

 

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności:

Historia dokumentu
24-08-2016 r., 14:57:43, Danuta Orzołek
  • zmiana tekstu wstępnego.

01-10-2013 r., 12:57:46, Danuta Orzołek, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 13:57
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości