header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Zwiększone kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego
Zwiększone kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 05 października 2009 10:23, 4330 odsłon

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 129, poz. 1058 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Od nowego okresu zasiłkowego zwiększą się kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe oraz wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

Dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych przyjęto następujące ustalenia:

  1. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
  2. podwyższa się, do poziomu nie niższego niż 40 % wartości koszka żywnościowego, wysokość zasiłku rodzinnego, co oznacza:
  • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

na obecnym poziomie pozostają: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.

Rząd zdecydował jednocześnie o podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego o 100 zł, z 420 do 520 zł.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2009 r.

Historia dokumentu
05-10-2009 r., 13:15:23, Danuta Orzołek
  • zmiana treści.

05-10-2009 r., 13:12:41, Danuta Orzołek, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2009 12:15
 

Czy wiesz, że...

Urząd Gminy w Rzekuniu informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. wnioski na dowody osobiste będą przyjmowane tylko do godz. 1130. Od 4 marca 2019 r. będzie możliwe składanie wniosków o wydanie e-dowodu.

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości