header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Uwaga osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych!
Uwaga osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych! PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 21 kwietnia 2009 19:54, 2668 odsłon

W rozliczeniu podatkowym za rok 2008 po raz drugi rodzice mogą skorzystać z prawa pomniejszenia podatku z tytułu wychowywania dzieci.

Z ulgi mogą skorzystać rodzice wychowujący dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkołach wyższych, jeżeli w danym roku nie osiągnęły one własnych dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. 

Pomniejszając należny podatek o kwotę ulgi na dzieci, należy jednak mieć świadomość, że może to spowodować utratę prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny i przysługujące do niego dodatki) w nowym okresie zasiłkowym (2009/2010).

W wyniku skorzystania z ulgi rodzinnej podatnik może nie zapłacić w ogóle podatku dochodowego, zapłacić go w minimalnej kwocie bądź uzyskać jego zwrot z urzędu skarbowego. Taka sytuacja zaś spowoduje, że automatycznie podwyższy się dochód roczny podatnika ustalany na potrzeby ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podwyższenie dochodu ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych Świadczenia rodzinne przysługują jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 583 zł.

Skorzystanie z ulgi rodzinnej, a tym samym doliczenie jej kwoty do dochodu rocznego osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, może spowodować podwyższenie kryterium dochodowego kwalifikującego do powyższych świadczeń do kwoty powodującej utratę uprawnień do tychże świadczeń.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z ulgi rodzinnej rodzice powinni zatem szczegółowo wyliczyć, ile mogą zyskać otrzymując zwrot podatku, a ile pobierając zasiłek rodzinny z dodatkami.

Z ulgi mogą skorzystać rodzice rozliczający się z PIT na zasadach ogólnych, nie mogą zaś ci, którzy rozliczają go w sposób liniowy, na karcie podatkowej czy ryczałcie ewidencjonowanym.

Ulga rodzinna za rok 2008 wynosi 1 145,08 zł na każde dziecko.

Historia dokumentu
21-04-2009 r., 20:01:15, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy, będą mogli występować o refinansowanie kosztów w kwocie 40 złotych za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Wzór wniosku ma być znany najpóźniej w poniedziałek 21 marca 2022 r. (termin pojawienia się wniosku nie zależy od Urzędu Gminy).

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości