Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Drukuj
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 25 lutego 2008 11:01, 3135 odsłon

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł przysługuje rodzinom jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Jednorazowa zapomoga przysługuje:
  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

niezależnie od uprawień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny.

Wymagane dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (kserokopia dowodu osobistego)

Katalog dokumentów nie jest zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji.

UWAGA!!!

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Historia dokumentu
10-04-2008 r., 14:16:56, Danuta Orzołek
  • zmiana tekstu wstępnego.

25-02-2008 r., 11:03:24, Danuta Orzołek, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: czwartek, 10 kwietnia 2008 13:16