header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Wysokość świadczeń rodzinnych
Wysokość świadczeń rodzinnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 25 lutego 2008 09:41, 3378 odsłon


 

Wyszczególnienie

Kwota świadczenia w zł

 

Uwagi

ZASIŁEK RODZINNY

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

48,00

miesięcznie

 • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

64,00

miesięcznie

 • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia

68,00

miesięcznie

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

 • urodzenia dziecka

1.000,00

jednorazowo

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00

miesięcznie

 • samotnego wychowywania dziecka

170,00

miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci

250,00

miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80,00

miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

60,00


miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

80,00

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 • rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

100,00

jednorazowo na dziecko wypłacany raz w roku

 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

 

 • w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego

90,00


miesięcznie, przez czas trwania roku szkolnego – 10 miesięcy

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej

50,00

miesięcznie, przez czas trwania roku szkolnego – 10 miesięcy

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 • świadczenie pielęgnacyjne

420,00

miesięcznie

 • zasiłek pielęgnacyjny

153,00

miesięcznie

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1.000,00

jednorazowo

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.,) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegających o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. nr 130, poz. 903).

Historia dokumentu
25-02-2008 r., 10:54:40, Danuta Orzołek
 • zmiana tekstu wstępnego.

25-02-2008 r., 10:53:35, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2008 11:54
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości