header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 25 lutego 2008 08:48, 2588 odsłon

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka - dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką , uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, przysługuje jeden dodatek.

  Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej całodobową opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 3. samotnego wychowywania dziecka na które nie ma możliwości zasądzenia świadczenia alimentacyjnego - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 5. rozpoczęcia roku szkolnego - dotyczy również dzieci rozpoczynających od 1 września roczne przygotowanie przedszkolne. wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo przygotowania przedszkolnego.
 6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego;
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej -
  Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 7. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku.
Historia dokumentu
25-02-2008 r., 08:36:13, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

25-02-2008 r., 08:16:40, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2008 09:36
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości