header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 05 lutego 2008 09:36, 3323 odsłon

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności,

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zasądzono świadczenia alimentacyjnego ponieważ:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub,
 2. do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie szkole wyższej), albo
 3. do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dochody uprawniające do zasiłku rodzinnego:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia,
 • 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka na które nie ma możliwości zasądzenia świadczenia alimentacyjnego,
 4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 5. rozpoczęcia roku szkolnego,
 6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej
 7. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Historia dokumentu
05-02-2008 r., 09:03:58, Danuta Orzołek
 • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 116 gości