header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne 2007/ 2008
Świadczenia rodzinne 2007/ 2008 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 05 lutego 2008 08:49, 2835 odsłon

Od 1 września 2007 roku trwa nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych. W tym okresie obowiązują nowe druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, którego wzór określa zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązująca od 6 lipca 2007 r.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy składać następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2006 r. wszystkich członków rodziny, którzy w 2006 r. byli pełnoletni;
 2. oryginały aktów urodzenia dzieci ( o ile organ właściwy nie jest już w ich posiadaniu), odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, bądź akt zgonu drugiego z rodziców w celu ustalenia tego prawa;
 3. nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanych w 2006 r. hektarów przeliczeniowych;
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 5. kserokopia dowodu tożsamości wnioskodawcy – oryginał do wglądu;
 6. kserokopie wyroków sądowych (o rozwodzie, alimentach, ugoda sądowa) – oryginały do wglądu;
 7. zaświadczenie pracodawcy o okresie na jaki udzielono wnioskodawcy urlopu wychowawczego oraz poświadczenie zatrudnienia minimum 6 miesięcy przed uzyskaniem tego urlopu;
 8. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne osobie przebywającej na urlopie wychowawczym;
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej lub gimnazjum w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat, lub dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej;
 10. zaświadczenie o wysokości alimentów wyegzekwowanych przez komornika, o ile egzekucja jest częściowo skuteczna lub bezskuteczna za 2006 rok;
 11. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji;
 12. zaświadczenie o wysokości stypendium uzyskanego w 2006 r.;
 13. inne dochody, również z tytułu pracy za granicą;
 14. świadectwa pracy lub dokument ustalenia kapitału początkowego w przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, który podlega koordynacji, czyli jeden z rodziców pracuje w krajach UE a drugi w Polsce zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest właściwością Marszałka Województwa i rozpatrywany jest przez     Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.


Szczegółowych informacji udzielają inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych

w Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 029 76 17 395 wew. 46,

codziennie w godzinach 7.15 – 15.15.

Historia dokumentu
05-02-2008 r., 08:04:23, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

05-02-2008 r., 07:57:57, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: wtorek, 05 lutego 2008 09:04
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości