Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Drukuj
Autor (źródło): MUW WPS   
czwartek, 14 lipca 2016 12:20, 942 odsłon

 

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W związku z powyższym przedstawiamy zaktualizowane bazy podmiotów i organizacji świadczących na terenie województwa mazowieckiego usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Rejestry opublikowane zostały na stronie internetowej internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl , w zakładce Polityka społeczna/Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Historia dokumentu
14-07-2016 r., 12:29:17, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.