header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 15 kwietnia 2013 08:31

Od 2 czerwca 2011 r. na terenie Gminy Rzekuń funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 czerwca 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Pracom Zespołu przewodniczy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Marek Podolak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Więcej…
 
Konkurs plastyczny rozstrzygnięty! PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 05 kwietnia 2012 10:13

W dniu 23 marca 2012 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie po obejrzeniu 42 projektów nadesłanych na konkurs na plakat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdecydowali przyznać nagrodę Madzi Machnik, uczennicy kl. III w Szkole Podstawowej im. Ks. A. Pęksy w Laskowcu. Praca powstała pod kierunkiem wychowawcy klasy – Pani Elżbiety Lesiuk. Gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w Szkole Podstawowej w Laskowcu w dniu 4 kwietnia 2012 r. Nagrodą byłą drukarka atramentowa, która wręczyli Madzi przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego - Pan Marek Podolak i Pan Mariusz Żebrowski.

Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2012 12:08
Więcej…
 
Kompetencje instytucji z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 22 marca 2012 10:53

Policja

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:

  • interwencja,
  • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
  • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
  • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
  • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Obwieszczenie dotyczy wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C” na terenie województwa mazowieckiego”.

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości