header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020
Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): MPiPS   
czwartek, 19 grudnia 2013 12:54, 1696 odsłon

 

10 grudnia 2013 r. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Realizowany od 2006 roku program pozwala na skuteczne udzielanie pomocy uczniom i dzieciom oraz osobom dorosłym wymagającym wsparcia w zapewnieniu posiłku lub produktów żywnościowych. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, podwyższone przez Radę Gminy Rzekuń do 200 %.

Nowy program wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Historia dokumentu
19-12-2013 r., 12:09:17, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości