header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna
List do Świętego Mikołaja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Informedia   
wtorek, 18 listopada 2014 13:02

Święty Mikołaj, choć zapracowany nie zapomina o naszych dzieciach. Wystartowała siódma edycja akcji charytatywnej "Pomagamy Mikołajowi". Poprzednie lata pokazały, jak bardzo potrzebna jest taka inicjatywa, jak wiele dzieci potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli.

Celem akcji jest spełnienie autentycznych marzeń maluchów, zachęcenie ich do działania oraz pobudzenie dziecięcej wyobraźni.

Poprawiony: wtorek, 18 listopada 2014 13:12
Więcej…
 
Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): MPiPS   
czwartek, 19 grudnia 2013 12:54

 

10 grudnia 2013 r. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Realizowany od 2006 roku program pozwala na skuteczne udzielanie pomocy uczniom i dzieciom oraz osobom dorosłym wymagającym wsparcia w zapewnieniu posiłku lub produktów żywnościowych. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, podwyższone przez Radę Gminy Rzekuń do 200 %.

Nowy program wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

 
Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 29 sierpnia 2012 09:36

W dniu 17 lipca 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej (porównanie):

 

Rodzaj

Obecnie obowiązujące kwoty w zł

Kwoty od 1 października 2012 r. w zł

Wzrost w zł

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej

477

542

65

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie

351/os.

456/os.

105

maksymalna kwota zasiłku stałego

444

529

85

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego

207

250

43

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

tekst rozporządzenia: kryteria_2012.pdf

Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2012 09:42
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości