header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia Realizacja nowego programu unijnego FEAD
Realizacja nowego programu unijnego FEAD PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 27 maja 2015 07:39, 1936 odsłon

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się realizacja nowego programu unijnego FEAD przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie kierowane przez dostarczenie produktów spożywczych wysokiej jakości lub zapewnienie posiłku. W roku 2015 w pierwszej kolejności pomocą mają być objęte osoby, których dochody nie przekraczają 684 zł na członka rodziny lub 813 zł w przypadku osoby samotnej. Od 2016 r. kryteria mogą ulec zmianie (nowe zasady będą ogłaszane w wytycznych). Program będzie realizowany w oparciu o cztery podstawowe operacje: dostawy żywności, dystrybucję żywności, działania na rzecz włączenia społecznego oraz działania dotyczące pomocy technicznej. Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w proporcji: 85 % i 15 %. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizacje Podprogramu 2015 wynosi 309 870 740 PLN.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej typuje mieszkańców naszej gminy korzystających z pomocy społecznej do możliwości odbioru żywności w Polskim Czerwonym Krzyżu. Niezbędne dokumenty do otrzymania pomocy wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Żywność wydawana jest w PCK w Ostrołęce w wyznaczonych dniach i będzie udzielana w formie paczki żywnościowej, w skład której wchodzić będzie 6 rodzajów artykułów spożywczych. Minimalny limit pomocy żywnościowej – 1 paczka na osobę wynosi od 3,5 kg/l do 6 kg/l. Pierwszy ustalony termin, w którym wydawana jest żywność to 2 czerwca 2015 r.

Pomoc kierowana jest w szczególności do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności: bezdomnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym (w tym społecznościom marginalizowanym), pozostałym grupom odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Z pomocy mogą korzystać również osoby nie objęte pomocą Ośrodka w tym przypadku również muszą się zgłosić do OPS z zaświadczeniami o dochodach w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Osoby, które otrzymają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej proszone są o odbiór żywności w dniu 2 czerwca 2015 r. (wtorek) z magazynu Domu Pomocy Społecznej PCK, ul. I Armii Wojska Polskiego 32 w Ostrołęce w godzinach 9.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych pod numerem: 29 76 17 395.

 

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:27.05.2015 r. 08:40:32
Historia dokumentu
27-05-2015 r., 09:13:11, Danuta Orzołek
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

27-05-2015 r., 08:43:58, Danuta Orzołek, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: środa, 27 maja 2015 08:13
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości