Usługi indywidualnego transportu door-to-door świadczone na terenie gminy Rzekuń Drukuj
Autor (źródło): Maria Ciunowicz   
piątek, 11 czerwca 2021 12:41, 180 odsłon

Gmina Rzekuń w dniu 19 kwietnia 2021 roku zawarła umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Projekt grantowy pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door świadczone na terenie gminy Rzekuń" realizowany jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pt. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 480 977,13 zł
Kwota dofinansowania: 480 977,13 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich: 480 977,13 zł
Projekt polega na zapewnieniu usługi indywidualnego transportu mieszkańcom gminy Rzekuń z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jak również w razie konieczności możliwości przewozu kilku mieszkańców jadących z jednej lub kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r.

Plakat promocyjny: PFRON_plakat_DTD.pdf

Zarządzenie: img521.pdf


Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Historia dokumentu
18-06-2021 r., 14:23:22, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

11-06-2021 r., 12:52:40, Tomasz Majewski, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: piątek, 18 czerwca 2021 14:23