header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Informacje Usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców
Usługi teleopiekuńcze dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anita Sipowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
poniedziałek, 22 czerwca 2020 14:27, 194 odsłon

Gmina Rzekuń, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu realizuje od 1 czerwca br. “Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w gminie Rzekuń”. Programem zostało objętych 20 seniorów. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

System usług teleopiekuńczych to nowoczesne rozwiązanie w zakresie zapewnienia pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania.  Istotą systemu usług teleopiekuńczych jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie.  WW. system polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi.
Projekt skierowany jest do seniorów, którzy spędzają większość czasu w samotności i są wówczas pozbawieni podstawowej opieki. Seniorzy w ramach Programu otrzymali opaskę monitorującą wyposażoną w przycisk SOS, tzw. przycisk życia. Urządzenie służy do reagowania na sytuacje alarmowe i natychmiast informuje teleopiekuna przez przycisk SOS w celu wezwania pomocy. Urządzenie łączy się z pracownikiem centrum teleopieki, który udziela właściwej do sytuacji oraz możliwości pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe lub inne służby, jeśli sytuacja tego wymaga.
“Teleopieka” jest programem pilotażowym. Jeśli proponowana forma usług opiekuńczych sprawdzi się w naszej gminie, to możliwe, że program będzie kontynuowany.
Historia dokumentu
24-06-2020 r., 11:46:00, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

24-06-2020 r., 10:32:33, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana treści.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 11:46
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości